January 21, 2023

​Bothell, Washington

January 26, 2023

Berks County Intermediate Unit

January 30, 2023

Commonwealth Charter Academy

October 17, 2022

Berks County, PA

November 11, 2022

Commonwealth Charter Academy

December 19, 2022

John Steptoe School, New York, NY

August 10, 2022

ESC 20, San Antonio, TX

August 9, 2022

Medina Valley ISD, Castroville, TX

September 7 and 8, 2022

Wichita, KS

January 12, 2023

Petersburg, VA

January 24, 2023

John Steptoe School, New York, NY

March 17, 2023

Commonwealth Charter Academy

January 20, 2023

Petersburg, VA

September 19, 2022

Berks County, PA

January 26, 2023

Petersburg, VA

August 15 and 16, 2022

​Rio Hondo ISD, RIo Hondo, TX

November 30, 2022

MiMTSS Conference, Lansing, MI

January 12, 2023

Allegheny Intermediate Unit, PA

November 5, 2022

​Petersburg, VA

November 8, 2022

Victoria, TX

September 12, 2022

AASE Sydney, Australia